archivo

3ª Sessió de Classe

El Cartell triat i la seva descomposició.

    

En Guillem ens presenta unes Composicións, on treballa el concepte de gravetat de les formes dins el format. Les formes s’atrauen, cauen i suren dins l’espai.

               

En aquest segon bloc de Composicions en Guillem treballa l’espai. Unes caixes que contenen formes, i que estan distribuïdes en un ric ventall de possibilitats, dins del format.

            

Aquest treball és senzillament una nota de 10. Un estudi, variat en les propostes que es presenten, acurat en la col·locació del elements gràfics, i resolt, amb gran domini de l’estètica final.

FELICITATS !

Anuncios

En aquest exercici s’ha d’escollir una obra d’un autor. Reproduir-la, simplificant els elements que hi  formen part. I crear noves composicions amb aquest elements.                                                                 Les variacions que s’han de fer han de respectar la forma dels diferents elements. I també s’han de respectar els colors (encara que els podem canviar de lloc). És pretén que l’estudiant treballi, principalment, amb la relació entre elements, pot jugar amb el tamany, la  col·locació i la posició.

Resultats interessants d’aquest exercici

Treball de Gerard Rodríguez:

Documentació; Cartells de la Bauhaus

cartell escollit i descomposició dels elements

Noves composicions

      

————————-

Treball de Marina Díaz

Original i descomposició d’elements

Noves composicions

———————–

Treball d’Adrià López

Original i descomposició d’elements, obra de Paul Tebbott

      

Noves composicions

                     

———————–

TREBALL FINAL

1-Buscar documentació d’un dissenyador que us interessi.  Triar obres senzilles per poder reproduir amb facilitat la seva composició.

2-Descompossar la peça i crear noves composicions amb els elements.

Exemple:

1-April Greiman, dissenyador triat, documentació a:

http://astorybeforebed.blogspot.com/2009/09/oh-my.html

    

2 Composicions bidimensionals creades a partir de la descomposició:

http://issuu.com/ritagu/docs/compoultim_negre_1

http://issuu.com/ritagu/docs/compo_descompo_1

Composició amb moviment:

1-extreta de:

2- composició i descomposició

http://issuu.com/ritagu/docs/danza_1

http://issuu.com/ritagu/docs/danza_descompo